Davant la imminent aprovació del decret de mesures d’impuls a l’activitat econòmica i de simplificació administrativa, per part del Govern de les Illes Balears al Parlament i que compta des d’un inici amb el suport dels partits de la dreta, Gent per Formentera ha estat negociant en els darrers dies amb el Govern Balear limitar els seus efectes sobre l’illa de Formentera i el reconeixement de la nostra singularitat. GxF ha decidit participar d’aquesta negociació, fent un exercici de responsabilitat, per defensar l’autonomia de l’illa i evitar possibles impactes importants sobre el territori insular.

Aquest decret llei que, malgrat considerar positives algunes de les mesures que planteja, introduïa canvis d’aspecte urbanístic i territorial a les que GxF no podia donar suport, ja que són canvis que podien tenir efectes greus i perdurables sobre el nostre paisatge i el nostre model econòmic.

Després d’establir les seves línies vermelles, GxF ha aconseguit que el decret ara publicat i que serà elevat a aprovació al Parlament:

  • deixi en mans del Consell de Formentera, i de la resta de Consells que siguin competents en ordenació turística, la decisió d’aplicar la mesura més controvertida d’aquest decret, que permet l’ampliació dels establiments turístics.
  • no permeti que a Formentera es facin infraestructures estratègiques de transport públic sense els informes favorables del Consell, evitant impactes de grans infraestructures o instal·lacions en sòl rústic.
  • contempli una disposició addicional específica per a Formentera, la disposició addicional setena, que evita que projectes industrials estratègics de les Illes Balears es puguin fer a la nostra illa, i que també recull que el Consell Insular de Formentera pugui seguir establint limitacions per a obres durant la temporada turística d’acord a l’ordenança vigent a Formentera (i que no sigui d’aplicació l’article 8 del decret llei)
  • asseguri la inversió del projecte de l’ITS de l’estany des Peix, que patia el risc de ser eliminada com altres projectes d’aquest impost, en considerar-se un projecte estratègic.

Des de la nostra formació política no coincidim en que l’impuls de l’activitat econòmica hagi de ser a base de creixement urbanístic, o d’ús industrial o d’infraestructures en sòl rústic, i les modificacions introduïdes permeten que Formentera es pugui blindar en front a aquestes mesures que es pretenien implantar a totes les illes.

Per tot això, Gent x Formentera insta al Consell Insular de Formentera, com a administració competent en decidir sobre la implementació de les mesures urbanístiques del decret, a no rebaixar els nivells actuals de protecció territorial i no ampliar les condicions d’edificabilitat i usos establerts en l’àmbit de tota l’illa, fixades per les diferents normatives vigents fins a dia d’avui.

Anant més enllà del contingut d’aquest decret, GxF no coincideix en la forma de governar que s’ha fet palesa en l’aprovació d’aquest decret, amb poca transparència i amb una participació que des del Govern es pretenia que es limités al vot positiu dels partits que donem suport al pacte de govern.

GxF no comparteix que l’aprovació sistemàtica de decrets llei formi part de la manera habitual de governar. Al nostre entendre, i així ho preveu l’Estatut d’Autonomia, únicament s’haurien d’aprovar en casos d’excepcionalitat motivada i no en termes de modificació del model territorial com en aquest cas. A més, haurien de comptar amb la participació i consens, com a mínim, dels partits que donem suport al pacte de Govern de les Illes Balears.

Formentera, 16 de maig de 2020