Gent x Formentera veu una actitud electoralista del Govern Balear respecte l’Escola de Sant Ferran

Gent per Formentera valora positivament qualsevol avanç que es faci en la bona direcció respecte la nova escola de Sant Ferran, però recorda que l’actual expedient de construcció del Govern Balear no compromet cap partida pressupostària. A hores d’ara la construcció de l’escola queda condicionada a la inclusió de les corresponents partides als pressupostos del…