Gent per Formentera demana al Govern central, responsable del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i al Govern balear que posin al dia els pagaments i millorin l’atenció a les persones a la nostra illa.

Són nombroses les persones a Formentera que, tot i tenir reconeguda una prestació, a dia d’avui, des de la seva entrada en ERTO o finalització de la temporada, no reben l’ingrés al que tenen dret.

Aquesta deficiència en el servei és sagnant i es tradueix en malestar, incertesa i ràbia per no poder ser atès per l’administració en un tema tan sensible. En una situació de crisi sanitària com l’actual que porta aparellada una greu crisi econòmica a la nostra illa, serveis com aquests no poden arribar a un estat de col·lapse com l’actual.

No és admissible que, un any després de l’inici de la pandèmia, no s’hagin posat els recursos humans necessaris per al tràmit del previsible allau de sol·licituds.

Han estat nombroses les sol·licituds d’agilització d’aquest servei, des del Consell de Formentera i per part de la diputada per Formentera, però no han obtingut una resposta adequada per part de l’administració competent.

L’atenció presencial a la nostra illa és insuficient, esporàdica i no s’ajusta a les necessitats del servei. L’atenció telefònica és també molt deficient. Els mitjans telemàtics tampoc no funcionen adequadament i sovint no resolen el problema perquè no ofereixen una atenció personalitzada. A més, moltes persones no disposen dels mitjans ni coneixements necessaris per accedir als serveis de forma telemàtica.

Exigim una gestió adequada i eficient del SEPE a Formentera. Les persones de la nostra illa que tenen tramitada una prestació o l’han de tramitar han de ser ateses.

 

Formentera, 10 de febrer 2021