Fa pocs dies celebràvem el canvi d’ubicació del punt d’atracament de les «golondrines» al port de la Savina. Un nou punt d’atracament millor ubicat i amb millors serveis, davant l’estació marítima i al costat de les parades de taxi i de bus, i de l’edifici d’aparcaments per a vehicles de lloguer. I, a més a més, aquest canvi permetia la reducció de l’arribada de «golondrines» i per extensió d’excursionistes d’un dia, ja que passàvem de 8 punts d’atracament a 5.

La reorganització del port de la Savina pactada pel Consell i l’APB és vital per la nostra illa. Aquesta reordenació pactada ha de donar resposta a les diferents necessitats existents al nostre port i sempre sense ampliar-lo.

La reubicació de les «golondrines» no només ens ha d’ajudar a reduir el nombre d’excursions i turistes d’un dia, sinó que suposa guanyar l’anterior espai d’atracament davant el restaurant Marino per a poder-lo dedicar a amarraments per empreses de lloguer d’embarcacions, tal i com es ve sol•licitant des del Consell i GxF de forma reiterada.

A més, havia de suposar guanyar espai per poder dedicar-lo a amarraments socials i apropar l’accés a la mar als residents de l’illa, tal i com també sol·licitem per part de GxF des de fa molts anys.

Ara, pocs dies després d’aconseguir la reubicació de les «golondrines», l’Autoritat Portuària ja incompleix el seu compromís adquirit amb Formentera i cedeix a la pressió de les empreses d’excursions d’Eivissa.

Concretament, l’APB està permetent que les «golondrines» realitzin l’espera atracades en l’anterior punt d’atracament front al restaurant Marino i abarloades en el nou punt d’atracament al costat de l’estació marítima.

Des de GxF denunciem aquest clar incompliment de l’acord de reordenació del port de la Savina.

L’acord era clar: 5 punts d’atracament per «golondrines» davant l’estació marítima i l’habilitació de l’anterior espai front al restaurant Marino per a les empreses de lloguer d’embarcacions.

Aquesta és una mostra més de la necessitat de continuar lluitant des de Formentera per garantir que el nostre port s’adapti a l’illa, i que en cap cas el nostre port s’adapti a les pressions econòmiques existents.

Per tot això, exigim a l’APB a que compleixi de manera urgent amb la reordenació del port pactada.

 

Formentera, 9 de juliol de 2022