El passat dissabte 22, Gent per Formentera va reunir al voltant de dues-centes persones en el Restaurant Tanga per presentar les conclusions del procés participatiu, acompanyats de la militància, simptatitzants i distints sectors socioeconòmics de l’illa, plantejant les línies programàtiques principals que seran la base per a la confecció del programa electoral.

Intervingueren els coordinadors de cada àrea, exposant un resum dels temes tractats; Jordi Vidal, per parlar d’esports, Sara Miguel, per Acció Social, Joan Marí per cultura, Helena Costa per economia, comerç i turisme i Aleida Escandell per Medi Ambient. Tancaren els discursos les candidates Alejandra Ferrer, candidata a la Presidència del Consell i Sílvia Tur, candidata a Diputada del Parlament.

En quant a continguts destacats de les distintes jornades de participació Sara Miguel, va destacar la necessitat de trobar solucions a l’accés a l’habitatge, a la que moltes famílies i joves tenen dificultat per accedir-hi, alhora que apuntà distintes propostes que es veuran reflectides en la confecció del programa.

Aleida Escandell, va destacar que ha arribat l’hora que els joves agafin el relleu, per afrontar els reptes de l’illa amb tota la força i energia que els hi dona la joventut. Va incidir en els problemes mediambientals i territorials que amenacen Formentera, als que Gent x Formentera vol donar resposta.

Jordi Vidal, va fer un resum de les necessitats en quant esport que ha transmès el sector, i que passen, ja no tant per tenir nous equipaments sinó millorar la gestió i manteniment dels actuals, així com millorar la proximitat amb entitats i esportistes.

En cultura, Marí va destacar la necessitat de donar major rellevància a les polítiques culturals, donant suport i suport als creadors i la producció local, així com va transmetre les necessitats d’equipaments que el sector necessita.

Helena Costa, va destacar l’amenaça que l’entrada de fons d’inversió i capital forà, que posa en risc un model econòmic transversal de l’illa, alhora que suposa una pujada de preus immobiliaris i de negocis, que fa que els residents en quedin pràcticament exclosos. Plantejà la necessitat de donar suport a les iniciatives empresarials de caràcter local, especialment en l’àmbit tecnològic, de treballar al costat del sector primari, ajudar el petit comerç, entre altres.

Per acabar les candidates Alejandra Ferrer i Sílvia Tur, agraïren la participació en els grups de feina i l’assistència l’acte. Ferrer, va destacar els reptes que Formentera té al davant i va destacar la vàlua de l’equip que l’envolta per fer-hi front, que combina experiència amb nova energia. Tur va recordar la feina que va fer Ferrer al capdavant del Consell, en moments tan complicats com els de la pandèmia, en la que mitjançant les noves tecnologies va estar al costat dels ciutadans en tot moment, tot això en un moment personal molt complicat a causa d’un problema de salut.

Finalment, va destacar la importància del fet que Formentera ha de tenir una veu pròpia al parlament i que això només ho pot garantir Gent per Formentera. En aquest sentit, sentencià: Gent per Formentera no regala el diputat.

 

Formentera, 23 d’abril de 2023