Els darrers dies han aflorat als mitjans de comunicació i a través de xarxes socials notícies preocupants sobre el sistema sanitari públic a Formentera tant a atenció primària com a atenció hospitalària.

Entre aquestes mancances destaca l’escassa cobertura de les cinc places de metges d’atenció primària de Formentera als darrers mesos i les protestes per la manca de material i de recursos humans.

També ens preocupa que l’arribada del TAC a Formentera, una demanda llargament reclamada per tots els responsables polítics locals i autonòmics i per tota la població de l’illa, no és completa ja que no es pot utilitzar al 100%. La imprescindible formació del personal que l’ha d’utilitzar no s’ha produït encara i això implica que el 70% dels pacients han de seguir desplaçant-se a Eivissa a dia d’avui que el TAC ja està en marxa.

Gent x Formentera, com a partit polític amb responsabilitat de govern al Consell de Formentera, ha presentat una proposta pel proper ple ordinari de juliol que es celebrarà el dia 27 de juliol on vol sumar-se a la preocupació dels vesins i vesines de Formentera.

Som conscients de les greus retallades i de la pèrdua de drets sanitaris de la població balear, en general, i de Formentera, en particular, que es van patir durant la legislatura anterior.

Agraïm l’esforç del govern balear en aquests tres darrers anys en que s’ha treballat perquè la nostra gent recuperi molts dels drets que van perdre a l’època anterior. Veiem una bona disposició per part de la conselleria de Salut, però no podem deixar de dir que seguim patint moltes mancances que arrosseguem de manera històrica i que ens preocupen enormement.

Necessitem que l’àrea de Salut de les Illes Balears sigui l’àrea de Salut també de Formentera. I que l’àrea de salut tingui efectivament una veu a la nostra illa.

En la proposta presentada reclamem l’arribada del personal sanitari suficient al Centre de Salut i a l’Hospital de Formentera, per cobrir totes les necessitats de la població de Formentera durant tot l’any i poder garantir uns serveis públics sanitaris de qualitat. A la vegada que demanen que es realitzin les inversions necessàries en material i en equipaments d’ús corrent, perquè el personal sanitari pugui realitzar la seva feina de forma segura i eficaç.