Jaume-Ferrer-2

Un equip per avançar

Apreciats vesins i vesines de Formentera,

Gent per Formentera és un partit jove, progressista i de caràcter local. L’objectiu del projecte és contribuir perquè l’illa estigui preservada i facilitar que els ciutadans i les ciutadanes Formentera disposin d’una bona qualitat de vida.

El proper diumenge 24 de maig, se celebren les eleccions locals. Totes i tots nosaltres tenim a la mà la decisió de triar quines persones i quins equips fixaran el rumb pel que ha de continuar aquesta illa.

M’agradaria compartir els tres motius principals pels quals estic convençut que la millor elecció és la candidatura de Gent per Formentera.

Per trajectòria

Complirem perquè hem complit, i ho farem seguint un model d’illa propi. Les solucions que poden ser bones per a altres indrets amb característiques diferents, poden arribar a ser una amenaça de pobresa per a una illa petita i fràgil com la nostra.

Gent per Formentera és l’opció que garanteix millor la lluita perquè les solucions als problemes de Formentera es decideixin a Formentera.

Per proposta

La recent experiència al Consell d’Entitats ha fet evident que la majoria dels vesins i vesines estam d’acord a obrir una nova etapa on el més important no sigui créixer, sinó gestionar amb responsabilitat i valentia els elements que fan de Formentera un indret únic.

Gent per Formentera és l’opció que garanteix millor l’adopció de propostes ben fetes, respectuoses amb l’illa, que reforcin els trets que ens fan ser un lloc especial, i sempre buscant el diàleg i el consens amb la ciutadania.

Per equip

La política és una feina d’equip i les propostes polítiques, al cap i a la fi, valen el que valen les persones que integren aquest equip. Gent per Formentera és l’opció que presenta un equip amb els coneixements, la humilitat i la capacitat de treball suficients per respondre adequadament als nous reptes.

Per trajectòria, per proposta i per equip, confiau en Gent per Formentera. Aquesta vegada tampoc us fallarem.

Un equipo para avanzar

Apreciados vecinos y vecinas de Formentera,

Gent per Formentera es un partido joven, progresista y de carácter local. El objetivo del proyecto es contribuir a que la isla esté preservada y facilitar que los ciudadanos y las ciudadanas de Formentera dispongan de una buena calidad de vida.

El próximo domingo 24 de mayo, se celebran las elecciones locales. Todas y todos nosotros tenemos en nuestras manos la decisión de escoger qué personas y qué equipo fijarán el rumbo por el que ha de continuar esta isla.

Me gustaría compartir los tres motivos principales por los cuales estoy convencido de que la mejor elección es la candidatura de Gent per Formentera.

Por trayectoria

Cumpliremos porque hemos cumplido, y lo haremos siguiendo un modelo de isla propio. Las soluciones que pueden ser buenas para otros sitios con características diferentes, pueden llegar a ser una amenaza de pobreza para una isla pequeña y frágil como la nuestra.

Gent per Formentera es la opción que garantiza mejor la lucha para que las soluciones a los problemas de Formentera se decidan en Formentera.

Por propuesta

La reciente experiencia en el Consell d’Entitats ha hecho evidente que la mayoría de los vecinos y vecinas estamos de acuerdo en abrir una nueva etapa donde lo más importante no sea crecer, sino gestionar con responsabilidad y valentía los elementos que hacen de Formentera un sitio único.

Gent per Formentera es la opción que garantiza mejor la adopción de propuestas bien hechas, respetuosas con la isla, que refuercen los rasgos que nos hacen ser un sitio especial, y siempre buscando el diálogo y el consenso con la ciudadanía.

Por equipo

La política es una labor de equipo y las propuestas políticas, al fin y al cabo, valen lo que valen las personas que integran ese equipo. Gent per Formentera es la opción que presenta un equipo con los conocimientos, la humildad y la capacidad de trabajo suficientes para responder adecuadamente a los nuevos retos.

Por trayectoria, por propuesta y por equipo, confiad en Gent per Formentera. Esta vez tampoco os fallaremos.