Segons dades del propi Govern a l’informe de la Qualitat de l’aire de les illes
Balears 2018, la concentració de diòxid de nitrogen al port de la Savina en
temporada baixa és molt superior al màxim permès, unes dades que són
inacceptables en ple Parc Natural.

 
A Formentera és un clam la necessitat de posar ordre i optimitzar el nombre
d’expedicions marítimes que transiten entre les Pitiüses. La sortida de
nombroses barques a la mateixa hora implica un malbaratament irresponsable
de combustible que sobrepassa els límits acceptables tant a nivell de
contaminació com per raons mediambientals.

 
Aviat farà un any que Gent per Formentera lamentava públicament que el Govern
posposàs per l’actual legislatura l’aprovació del decret de transport marítim.
La desídia i falta de compromís amb les necessitats de Formentera fan que
haguem de seguir exigint l’aprovació d’un decret vital per la connectivitat, la
competitivitat i futur com a destí turístic, que hauria d’haver-se aprovat al 2011.
Aquesta regulació establint uns mínims per la connectivitat i uns màxims
raonables, suposaria una passa endavant en la tan necessària regulació efectiva
del nostre Parc Natural que tanta pressió i amenaces suporta. A més de la
històrica preocupació per la qualitat de l’aigua i l’estat de conservació de les
praderies de posidònia ara tenim estudis que demostren que també afecta la
nostra qualitat de l’aire.

 
Formentera compta amb una llei de sostenibilitat mediambiental, perquè a
Formentera tenim clar que d’ella depèn el futur de la nostra qualitat de vida i la
dels que ens visiten, aquesta aposta valenta s’ha de complementar amb mesures
coordinades per part de les administracions que gestionen el port de la Savina
tendents a fer complir les normatives mediambientals d’aplicació que es vulneren
al Parc Natural.

 
Denunciam un retard que les dades demostren està passant factura als recursos
mediambientals de Formentera. Després de la sobreexplotació de l’estiu
assistirem atònits com ningú defensa l’interès general i empreses cancel·len
sense conseqüències totes les seves freqüències i desapareixen del horari les
que fan possible la connexió amb els primers o darrers vols.

 
El decret de transport marítim ha de posar ordre, per garantir uns mínims i uns
màxims en les expedicions, és una necessitat urgent que cal afrontar amb decisió
i voluntat política, la nostra formació continuarà reclamant i treballant en tots els
espais polítics on compta amb capacitat d’incidència.