Els centres educatius públics de les Illes Balears han començat l’any amb la notícia de veure disminuïdes les seves assignacions econòmiques per part de la Conselleria pel fet que acumulaven romanents d’anys anteriors i per tant tenien estalvis. Una mesura que els ha agafat per sorpresa i que no té en compte la particularitat de cada centre ni la seva autonomia.En el cas de Formentera, i entenem que no deu ser diferent a les altres illes, els centres educatius estalvien ja que els està permès fer-ho, estalvien perquè ja s’han trobat en situacions complicades en anys de retallades, estalvien per fer front a despeses imprevistes i, sobretot, estalvien amb molt d’esforç per invertir en millores que repercutiran en el centre, en el projecte educatiu i per tant en les i els alumnes.Aquest estalvi (romanent) no prové només de les assignacions de la conselleria. Les escoles i els instituts reben ingressos de les aportacions de la famílies, de subvencions que sol·liciten, de plans d’innovació que realitzen, de premis i concursos, d’activitats que executen…, és a dir, aquest estalvi prové de l’esforç i la gestió que es fa als centres educatius i que compta amb l’aprovació dels claustres i del consells escolars dels centres que aproven els comptes que són nets i clars.

Aquesta mesura implica que les escoles i els instituts, que han d’aprovar al gener els seus pressupostos, es troben que no poden comptar amb els sous que pensaven i a aquestes alçades del curs hauran de modificar els seus plans i renunciar a inversions que tenien previstes per fer, ja que no s’han tingut en compte els motius pels quals s’ha generat aquest romanent.

Aquesta mesura implica canviar les “regles de joc” a mig curs i sense haver-ho consensuat i sense tenir en compte l’autonomia de centres ni les particularitats i necessitats de les escoles i els instituts.

Per tot això, GxF reclama a la conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que rectifiqui i faci marxa enrere amb aquesta mesura i que no rebaixi les assignacions dels centres educatius públics no universitaris.

 

Formentera, 13 de gener 2020