Tots dos partits han arribat a un acord per presentar candidatura conjuntament al Parlament Balear amb la finalitat de facilitar un Govern que escolti i respecti la veu de Formentera. La candidatura de la coalició està encapçalada per Sílvia Tur de GxF, consellera de Medi Ambient entre el 2007 i el 2015, i l’acompanyen Rafael Ramírez del Partit Socialista i Sònia Cardona de GxF. En cas de sortir escollida, Sílvia Tur s’integraria al grup mixt del Parlament.

El programa que sustenta l’acord es basa fonamentalment en tres eixos: insularista, social i mediambiental.

El secretari general de GXF, Jaume Ferrer, destaca la importància del pacte per canviar la política del Govern de les Illes Balears aquesta darrera legislatura, que en en tot moment s’ha fet en contra dels interessos de Formentera i “del model d’illa” que defensam, perjudicant greument l’autonomia insular a l’hora de la presa de decisions que tenen una important repercussió per a la sostenibilitat de la nostra economia i el nostre territori.

Per la seva part, Margalida Font, secretària general del PSOE, destaca el pacte com un acte de responsabilitat que té per objecte que la representació de Formentera en el Parlament es faci per part de les forces de progrés a l’illa. Aquest pacte permetrà comptar amb un representant progressista que facilitarà el canvi de govern a les Illes Balears de mà de Francina Armengol.

Quant a l’eix insularista, Sílvia Tur ha explicat que aquesta candidatura defensa que “Formentera ha de poder decidir en allò que li afecta. En aquest sentit, es volen impulsar les modificacions reglamentàries al Govern necessàries per a limitar l’entrada de vehicles a l’illa, per tal de reduir la seva pressió els mesos de temporada alta, així com desenvolupar la Llei de Transport Marítim que garanteixi unes comunicacions quant a preus i freqüències adequades, que minimitzin l’efecte de la doble o triple insularitat”.

Pel que fa a la nostra autonomia, “volem impulsar una adequada transferència de competències en matèria de promoció turística, que permeti la nostra illa de dissenyar una promoció i un producte completament diferenciat de la resta d’illes. També es vol treballar per a apropar els serveis de les administracions autonòmica i estatal a Formentera, tot eliminant l’actual delegació del Govern, per suposar una figura política i excessivament costosa.”

Aquest acord posa especial èmfasi en l’àmbit social, que vol superar quatre anys de retrocés i desintegració. Sílvia Tur ha afirmat sobre aquest eix que “es treballarà perquè el Govern transfereixi les competències en habitatge al Consell, per a que es pugui actuar des de Formentera de forma efectiva per a satisfer aquesta necessitat bàsica de la població. Es reclamarà la dotació pressupostària adequada per a la construcció de la residència de gent gran i es donarà suport a la posada en funcionament de la radioteràpia a Eivissa”.

En educació, la candidata ha afirmat que “es reclamarà la construcció de la nova escola de Sant Ferran, l’ampliació de l’oferta de cicles formatius i la implantació del batxillerat artístic. A més es treballarà conjuntament amb la resta de forces per tancar una etapa caracteritzada per la crispació, la imposició i l’enfrontament, per retornar la normalitat als centres educatius.

I la tercera pota de l’acord és l’eix mediambiental, que segons ha explicat Sílvia Tur “es basa en defensar un model territorial i mediambiental propi de Formentera, que pugui decidir i protegir-se de les agressions que pateix l’illa”. En aquest sentit, en cas de sortir elegida, Sílvia Tur aposta “per donar una solució decidida i valenta a la problemàtica dels fondejos que amenaça les nostres aigües, per regular les activitats nàutiques (party boats) que afecten el nostres litoral i per millorar les infraestructures portuàries sense que suposi ampliacions ni agressions al medi. Per descomptat, ens posicionarem en contra de qualsevol projecte de prospeccions petrolíferes o d’hidrocarburs”. Finalment, Sílvia Tur ha explicat que la coalició GxF-PSOE que ella encapçala defensarà al Parlament “les mesures que garanteixin la preservació del nostre model econòmic, el nostre territori i el nostre patrimoni natural.”