Gent per Formentera obté la confiança majoritària dels formenterers i fomentereres tant al Consell com al Parlament. Al Consell el resultat final ha adjudicat 9 consellers a GxF, 4 al Partit Popular, 2 al Partit Socialista i 2 a Compromís amb Formentera, obtenint per tant la majoria absolulta al Ple de la institució local. En el cas del Parlament, també la candidata de GxF ha obtingut un ampli suport de l’electorat atorgant el diputat a la coalició de GxF-PSOE. Tant Jaume Ferrer, candidat al Consell, com Sílvia Tur, agraïren ahir a la nit la confiança rebuda per part dels ciutadans, alhora que expresaren que treballaran amb humiltat, diàleg i honestat. GxF agraeix a tota la ciutadania la participació en aquesta cita electoral. També vol destacar el fet que la jornada va transcorrer amb total normalitat i sense incidències destacables.

Dilluns 25 de gener de 2015