“Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets”. Aquestes paraules corresponen a la redacció de l’article primer de la Declaració Universal de Drets Humans i és l’inqüestionable fonament que ha de regir per la defensa i protecció dels drets i deures de totes les persones que viuen als nostres territoris.

Quan es compleixen 70 anys de l’aprovació del document declaratiu per part de l’Assemblea General de Nacions Unides, 65 anys des de l’aprovació del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i 39 des de la seva ratificació per part d’Espanya, l’equip de govern de Gent per Formentera presenta una declaració institucional al Ple Ordinari del mes de juny del Consell Insular de Formentera per adherir-se, un any més, a la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI com a part del nostre compromís amb la igualtat de tracte i d’oportunitats com un principi fonamental.

El 28 de juny, en record dels disturbis d’Stonewall (Nova York), celebrem el reconeixement formal dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals fonamentat en valors universals i democràtics com la igualtat, el respecte, la diversitat i la llibertat i, al mateix temps, lamentem que aquesta passa no s’hagi produït a nivell mundial, ni de manera plena.

Aquests dies ho comprovem, per exemple, amb les darreres agressions patides per persones homosexuals en el marc del Mundial de Futbol que es disputa a Rússia aquest 2018.

Lamentem també que en molts casos el reconeixement dels drets no passi de ser un reconeixement formal, que per desgràcia en ocasions no és prou garantia per a aquestes persones de que llurs drets siguin efectivament respectats. En aquest sentit, valorem molt positivament que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) proposi treure la transsexualitat (incongruència de gènere) de la classificació de les malalties mentals, malgrat quedi incorporada dins el capítol de les disfuncions sexuals. S’ha fet un avanç en la normalització de les seves vides, igual com ho va ser la despatologització de l’homosexualitat el 1990.

Reconeixem que s’han dut endavant moltes mesures des de diferents àmbits per recolzar les víctimes i per modificar actituds i ens solidaritzem amb totes les persones que han patit mostres d’intolerància, discriminació i violència.

Seguim compromesos amb la necessitat de desenvolupar i implementar polítiques i serveis públics que vetllin per una igualtat efectiva amb independència de l’orientació sexual i identitat de gènere, com a element essencial per a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible.

Per tot això, en la declaració institucional que presentem al Ple, ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat de totes les persones al marge de la seva identitat sexual i/o de gènere i la seva orientació sexual i reafirmem el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb la diversitat sexual, així com de la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere. Condemnem qualsevol tipus d’agressió, inclosa tant la violència física com la verbal, la humiliació i el menyspreu cap a persones LGTBI.