Després que José Manuel Alcaraz hagi incorregut durant tres anys en una incompatibilitat com a delegat del Govern, delegat d’Educació i conseller insular a raó de més de 150.000 € bruts per tot aquest temps, que tanmateix no han servit per aconseguir millores ni per a l’illa en general ni per a l’educació en particular, el senyor Alcaraz li deu moltes explicacions al poble de Formentera.

Davant el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, havent de triar entre el càrrec per al qual el va escollir el poble de Formentera i el càrrec que li va assignar arbitràriament el president Bauzá, el senyor Alcaraz ha escollit el segon. Aquesta decisió representa una deslleialtat a la institució i als ciutadans de Formentera, que va intentar emmascarar indecorosament degradant la figura del conseller a la de regidor, després d’haver reclamat durant vuit anys la paternitat del Consell.

És escandalós que el senyor Alcaraz reclami la confiança dels formenterers per presidir un Consell que ha menyspreat a canvi d’un càrrec remunerat al Govern Balear, i el seu darrer intent desesperat de voler fer creure als formenterers que el President Jaume Ferrer ha manipulat un Consell Consultiu integrat per una majoria de membres designats pel Govern de Bauzá, podem dir que frega el deliri.

El responsable d’aquesta situació és el President del Govern, José Ramon Bauzá, per haver creat a Formentera amb clara intencionalitat política i partidista un ens inexistent a la resta d’illes, totalment sobrer i amb un cost molt elevat, al mateix temps que Formentera patia retallades. És per això que ha de ser el President Bauzá qui posi fi al problema que ell mateix va crear, destituint el delegat i tancant la Delegació.

Formentera, 19 de maig de 2015