GxF_Web_imago_143x128

Esports

(Versión en castellano más abajo)

 • Potenciarem la Secció esportiva del Consell d’Entitats, com a fòrum de participació per a la gestió de la política esportiva de l’illa.
 • Continuarem col·laborant, donant suport i promovent el màxim diàleg amb els clubs, les entitats i les associacions esportives de l’illa.
 • Incrementarem els ajuts econòmics als diferents clubs esportius i esportistes de Formentera
 • Treballarem per a la promoció de l’esport i la salut en totes les franges d’edat, creant activitats d’hàbits saludables destinades a tots els sectors de la població.
 • Continuarem promovent un model sostenible i equilibrat d’esport base per infants i joves esportistes.
 • Potenciarem la gestió directa, coordinada amb les entitats, de les escoles municipals existents  d’atletisme, tir amb arc, vela i tennis, i estudiarem crear-ne de noves.
 • Donarem més rellevància al paper de la dona en el món de l’esport no només com a usuària, sinó amb major presència als càrrecs de responsabilitat dirigent i organitzativa a les entitats i incentivant les seccions mixtes i femenines i la igualtat a l’esport illenc.
 • Implicarem el jovent en la planificació i programació d’activitats esportives adaptades a la seva edat: trobades esportives nocturnes, gimcanes, curses d’orientació, tornejos de jocs alternatius, etc.
 • Crearem l’Escola de l’Esport per adults i majors, amb oferta d’activitats físiques saludables adaptades a les condicions d’aquestes edats.
 • Promourem l’esport al carrer, lliure i gratuït: cal·listènia, circuit gent gran, parc de patinatge, etc.
 • Potenciarem la  coordinació amb els centres educatius per fomentar l’activitat física i els hàbits de vida saludables entre el jovent.
 • Fomentarem l’activitat de la vela i altres esports nàutics (rem, natació, submarisme, etc.)  al Centre d’Esports Nàutics a s’Estany des Peix.
 • Continuarem reclamant cicles formatius de Formació Professional presencial a Formentera  en matèria esportiva.
 • Promourem  la formació de tècnics i monitors esportius, entrenadors i coordinadors d’activitats relacionades amb l’esport i la natura.
 • Fomentarem els valors ètics, l’esport inclusiu, educatiu i participatiu en el marc del Programa de valors de l’esport.
 • Donarem suport a la pràctica esportiva en l’àmbit competitiu federat així com l’organització de competicions esportives a la nostra illa  a través de convocatòries de subvencions i de línies d’ajuts econòmics.
 • Continuarem sent la baula de les administracions competents per desenvolupar programes de seguiment dels i de les esportistes joves  i de patrocini dels i les esportistes més consolidats.
 • Continuarem organitzant i col·laborant en esdeveniments esportius de temporada baixa ja consolidats: Mitja marató, FART, Triatló, etc.
 • Donarem suport a iniciatives esportives més recents com la Marnatón, la Volta cicloturística o el Formentera Zen.
 • Ampliarem i millorarem les instal·lacions de la Piscina Municipal.
 • Actuarem per millorar les graderies del Camp Municipal d’Esports i per instal·lar-hi zones d’ombra.
 • Treballarem en la creació d’una residència esportiva per acollir campus i colònies d’estiu, intercanvis, jornades tècniques…
 • Habilitarem un rocòdrom, a un espai multidisciplinari exterior, amb instal·lació de cal·listènia, tirolina, paleotraining, etc.

Programa en castellano

Deportes

 

 • Potenciaremos la Sección deportiva del Consell d’Entitats, como foro de participación para la gestión de la política deportiva de la isla.
 • Continuaremos colaborando, apoyando y promoviendo el máximo diálogo con los clubes, las entidades y las asociaciones deportivas de la isla.
 • Incrementaremos las ayudas económicas a los diferentes clubes deportivos y deportistas de Formentera.
 • Trabajaremos para la promoción del deporte y la salud en todas las franjas de edad, creando actividades de hábitos saludables destinadas a todos los sectores de la población.
 • Continuaremos promoviendo un modelo sostenible y equilibrado de deporte base para los niños y jóvenes deportistas de la isla.
 • Potenciaremos la gestión directa, coordinada con las entidades, de las escuelas municipales existentes de atletismo, tiro con arco, vela y tenis, estudiando crear otras nuevas.
 • Daremos más relevancia al papel de la mujer en el mundo del deporte no sólo como usuarias, sino con mayor presencia en los cargos de responsabilidad dirigente y organizativa en las entidades e incentivando las secciones mixtas y femeninas y la igualdad en el deporte  de la isla.
 • Implicaremos a los jóvenes en la planificación y programación de actividades deportivas pensadas para ellos: encuentros deportivos nocturnos, gymkhanas, carreras de orientación, torneos de juegos alternativos …
 • Crearemos la Escola de l’Esport para adultos y mayores, con oferta de actividades físicas saludables adaptadas a las condiciones de estas edades.
 • Promoveremos el deporte en la calle, libre y gratuito: calistenia, circuito gente mayor, skatepark …
 • Potenciaremos la coordinación con los centros educativos, para fomentar la actividad física y los hábitos de vida saludables entre los jóvenes.
 • Fomentaremos la vela y otros deportes náuticos (remo, natación, submarismo …) en el Centre d’Eports Nàutics en s’Estany des Peix.
 • Continuaremos reclamando ciclos formativos de Formación Profesional presencial en Formentera en materia deportiva.
 • Promoveremos la formación de técnicos y monitores deportivos, entrenadores y coordinadores de actividades relacionadas con el deporte y la naturaleza.
 • Fomentaremos los valores éticos, el deporte inclusivo, educativo y participativo en el marco del Programa de valors de l’esport.
 • Apoyaremos la práctica deportiva en el ámbito competitivo federado así como la organización de competiciones deportivas en nuestra isla a través de convocatorias de subvenciones y de líneas de ayudas económicas.
 • Continuaremos siendo el eslabón de las administraciones competentes para desarrollar programas de seguimiento deportivo de los más jóvenes y de tecnificación y de patrocinio de los más consolidados.
 • Continuaremos organizando y colaborando en eventos deportivos de temporada baja ya consolidados: Media maratón, FART, triatlón …
 • Apoyaremos iniciativas deportivas más recientes como la marnatón, la vuelta cicloturística o el Formentera Zen.
 • Ampliaremos y mejoraremos las instalaciones de la Piscina Municipal.
 • Actuaremos para mejorar las gradas del Camp Municipal d’Esports y para instalar zonas de sombra.
 • Trabajaremos en la creación de una residencia deportiva para acoger campus y colonias de verano, intercambios, jornadas técnicas …
 • Habilitaremos un rocódromo, en un espacio multidisciplinar exterior, con instalación de calistenia, tirolina, paleotraining …